Υποστήριξη σε οικογένειες του δήμου Μεσολογγίου για την διενέργεια – δήλωση του self test μαθητών

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβασης γονέων στην δήλωση του αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) μαθητών στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και προκειμένου να μην υπάρχει σχολική διαρροή, παρέχει υποστήριξη στην διεξαγωγή- δήλωσή του κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 13:30μμ-15:30μμ στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας.

Οι γονείς θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους:
 Τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
 Τον ΑΜΚΑ τους και τον ΑΜΚΑ του παιδιού τους
 Το self-test το οποίο θα διεξάγετε από το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα
Ρομά (Σταυροπούλου 31, ισόγειο ). Τηλέφωνα επικοινωνίας :
2631363425- 2631363431.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.