08/05/2021 10:37

Ανέλαβε υπηρεσία ο νέος Διοικητής της Π.Υ Αγρινίου ,αντιπύραρχος Βασίλειος Μπόχτης

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αγρινίου παρουσιάστηκε σήμερα ο νέος Διοικητής αντιπύραρχος Βασίλειος Μπόχτης και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του.