Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ η εταιρία προχωρά σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Οι ανακοινώσεις από την ΔΕΗ για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου αναμένονται άμεσα και πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται μετά την αύξηση των κερδών και μείωση του χρέους το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η εταιρία με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προσπαθεί να εκμεταλλευθεί το καλό κλίμα στις αγορές και να αντλήσει κεφάλαια τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει με αυτό τον τρόπο το μεγάλο επενδυτικό της πλάνο στις ΑΠΕ, καθώς και να κάνει την μεγάλη έξοδο στα Βαλκάνια. Στόχος της ΔΕΗ είναι να προσελκύσει και νέους επενδυτές.

Η ΔΕΗ πάντως ανακοίνωσε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά την άνοδο του κόστους για το φυσικό αέριο και τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα λειτουργικά κέρδη (προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 471,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι 457,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 26,9 εκατ. ευρώ από 29,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

newsit.gr