Οικονομία

Μειώνεται στο μισό ο χρόνος χορήγησης επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας προς τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών χορήγησης παροχών, τίθεται σε εφαρμογή νομοθετική ρύθμιση που μειώνει κατά το...