04/03/2021 6:14

Παρεμβάσεις – Απόψεις

Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε Αιτ/νιας “Απόστολος Λουκάς”

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-ΔΗΜΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ…