ΔΕΥΑ Μεσολογγίου: Επιτρέπεται η κατανάλωση του νερού για κάθε χρήση

Σας γνωρίζουμε, ότι λάβαμε τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του νερού και είναι σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία, εντός των επιτρεπομένων ορίων.

Κατόπιν τούτων η κατανάλωση του νερού επιτρέπεται για κάθε χρήση. “Και πίνουμε και μαγειρεύουμε.”

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ