ΔΕΥΑΜ: “Και πίνουμε και μαγειρεύουμε” σε Μεσολόγγι, Αγριλιά, Ρέτσινα, Μούσουρα και Άγιο Θωμά

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜ για την Ι.Π Μεσολογγίου, την Αγριλιά, τα Ρέτσινα, τα Μούσουρα, και τον Άγιο Θωμά

Σας γνωρίζουμε, ότι λάβαμε τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του νερού και είναι σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία, εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Κατόπιν τούτων η κατανάλωση του νερού επιτρέπεται για κάθε χρήση. “Και πίνουμε και μαγειρεύουμε.”