Διακοπή της κυκλοφορίας στο 7ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Παραβόλας – Προυσού

Η απόφαση προβλέπει:

-Την ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο 7ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Παραβόλας – Προυσού και την διενέργεια αυτής μέσω παρακαμπτηρίων και συγκεκριμένα είτε μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου των τοπικών Κοινοτήτων Παραβόλας – Παλαιοκαρυάς – Κρύου Νερού – Νερομάνας, είτε μέσω της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου από τον οικισμό Βαρειάς, λόγω καθίζησης οδοστρώματος στο ανωτέρω σημείο.

Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Θέρμου, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρούν συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Θέρμου, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.