Δήμος Μεσολογγίου: Μέτρηση Σακχάρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Σήμερα 17/11/2021 θα πραγματοποιηθεί Μέτρηση Σακχάρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Διαβήτη, από τους Νοσηλευτές του Κέντρου Κοινότητας, στο, εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου σε εργαζόμενους και πολίτες του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 10:00 π.μ και θα διανεμηθεί υλικό ενημέρωσης – πρόληψη