Δήμος Ξηρομέρου: Σύσταση ομάδας έργου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»

Με απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου γιατρού Γιάννη Τριανταφυλλάκη, ο Δήμος Ξηρομέρου προχωρά στη σύσταση ομάδας έργου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους», ως προβλέπεται στην παρ. Ι της πρόσκλησης Αρ. Πρ.: Δ13οικ./62914/28-8-2021 (ΑΔΑ 63ΩΦ46ΜΤΛΚ-ΓΒ9) του τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της Δ/νσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση ενοικίου για διάστημα έως και 18 μήνες, την κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και την επιδότηση εργασίας για διάστημα έως και 12 μήνες. Παράλληλα, παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ωφελούμενους με στόχο την ενδυνάμωση και κινητοποίησή τους, ώστε να αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας και να επανενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό.

mytikaspress.blogspot.com