Δημοσιοποίηση ελέγχων και πορισμάτων της προηγουμένης θητείας στον δήμο Μεσολογγίου

Καλείστε σε συνέντευξη Τύπου αύριο στις 12:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Ι.Π. Μεσολογγίου με θέμα: «Οι τραγικές επιπτώσεις της προηγούμενης θητείας στην λειτουργία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου / Δημοσιοποίηση ελέγχων και πορισμάτων».
Η συνέντευξη θα δοθεί από τον Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κώστα Λύρο και η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη δεδομένης της σπουδαιότητας του θέματος.