08/05/2021 9:45

Δωρεά από τράπεζα Πειραιώς στο νοσοκομείο Μεσολογγίου

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι: Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύει το Νοσοκομείο Μεσολογγίου με το ποσό των 6.000 € για προμήθεια Μηχανολογικού-Ιατρικού Εξοπλισμού με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου Υγείας .

Η αποδοχή της Δωρεάς θα γίνει αποδεκτή στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»