Δράση Streetwork για την αντιμετώπιση του καύσωνα από τις Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου

Οι Δομές Αστέγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου συμμετέχουν στην προσπάθεια προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τον καύσωνα με την εντατικοποίηση της Υπηρεσίας Streetwork. Το επιστημονικό προσωπικό μοιράζει φυλλάδιο με οδηγίες για την προστασία από τον καύσωνα, παγωμένα νερά, χυμούς καθώς και τρόφιμα σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Στόχος είναι η έκτακτη παρέμβαση σε ευπαθείς ομάδες και η ιδιαίτερη μέριμνα για τους άστεγους που διαβιούν σε εξωτερικούς χώρους και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των κλιματιζόμενων αιθουσών.

Ο χώρος των Δομών Αστέγων (θέση 3οχλμ Αγρινίου Ιωαννίνων) λόγω του επερχόμενου καύσωνα είναι διαθέσιμος για διημέρευση έως την Τρίτη  03/08/2021 από 09:00 π.μ. έως 09:00 μ.μ με πιστή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Υγείας για τον Covid -19.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για παρέμβαση: 2641053202, 2641360590-2641360591.

Οι Δομές Αστέγων του Δήμου Αγρινίου έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5002126.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ