12/04/2021 2:54

Δυτική Ελλάδα: Ο Τ. Παπαδόπουλος στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έθεσε ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Τάκης Παπαδόπουλος, ζητώντας από την αρχή να εκφράσει γνώμη αναφορικά με την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του σώματος.

Η πρωτοβουλία του Τ. Παπαδόπουλος είναι συγκεκριμένη, καθώς ζητάει από την αρχή να τον ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στην παρακολούθηση των εργασιών του περιφερειακού συμβουλίου σε πραγματικό χρόνο.

Στην επιστολή του, η οποία απευθύνεται στον πρόεδρο της αρχής, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, επισημαίνει ότι η πανδημία έχει επιβάλει μια νέα πραγματικότητα, «η οποία όμως δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πολιτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της ενημέρωσης», το οποίο στην περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης «αποτελεί εγγύηση και προϋπόθεση της λογοδοσίας τους».

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου επισημαίνει ότι με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν υπάρχει πρόβλεψη για την δυνατότητα απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεων, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση των πολιτών. Κάνει, όμως, ιδιαίτερη αναφορά ότι στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται ότι για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του «κρατικού» συστήματος διεξαγωγής τους, εξασφαλίζεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679).

εφ. Πελοπόννησος