Κοινωνία

Το Ε.Κ.Α. καταγγέλλει

Το Ε.Κ.Α. καταγγέλλει στους εργαζόμενους , ανέργους, συνταξιούχους και τη νεολαία της περιοχής τις μεθοδεύσεις… »