Πολιτική

Κωνσταντόπουλος: Η αποσπασματική λογική ρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η έλλειψη συνολικής πρότασης για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δυστυχώς συνεχίζεται

Δευτερολογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων… »