Πολιτική

Απ. Κατσιφάρας: Υλοποιούμε ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιό μας για την ανάπτυξη της περιοχής – Η αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμένων στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο πλαίσιο αυτό… »