Αγρίνιο

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΑ

Λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού η οποία θα επηρέασει τη χαμηλή… »