Εκδηλώσεις – Πολιτισμός

Ευχαριστήριο στους συντελεστές της εκδήλωσης των ΕΛ.ΤΑ. για την συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων «Μεσολογγίτες Πρωθυπουργοί»

Τα εύσημα μιας επιτυχημένης εκδήλωσης είναι απαραίτητο να αποδίδονται σε όλους του συντελεστές που εργάστηκαν… »