Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου για τις αποφάσεις της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου στις 1-6-2022, μέχρι της αναπληρώσεως διοικητικού οργάνου μετά εκλογών ή του διορισμού υπηρεσιακής διοίκησης, προβαίνει στην αναγγελία των αποφάσεων του σώματος μετά το πέρας των εργασιών της.
1. Διοικητικός Απολογισμός-Προγραμματισμός : Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2020 & 2021-Προυπολογισμός 2022 : Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.
3.Θερινό πενθήμερο 2022 : Κλειστά τα καταστήματα τα Σάββατα Ιουλίου & Αυγούστου – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
4. Κυριακή των Βαΐων: Κλειστά – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ