22/01/2021 18:48

“Επετειακό Εόρτιο Συνέδριο 2021 – 1821 και …. ″ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗ″ από Αρχαιολογική Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων.

Η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων μετά την
επιτυχημένη πραγματοποίηση δύο μέχρι τώρα Διεθνών Ιστορικών Συνεδρίων Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (9-10-11 Ιουνίου 2012 & 14-15
Μαΐου 2016) διοργανώνει το 3ο Συνέδριο με θέμα «Η Τριχωνία (Βραχώρι, Απόκουρο, Παρακαμπύλια και Ζυγός) και άπασα η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά, επαναστατικά
και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821–Ο δικός μας τόπος» στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου 2021.