23/01/2021 22:06

Ερώτηση Κ. Καραγκούνη για το “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ”

Με αφορμή την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξ’ Οικονομώ κατ Οίκων ΙΙ» και την προηγούμενη εμπειρία του προγράμματος Ι, διαπιστώνεται για ακόμη μια φορά η προχειρότητα και αδιαφορία που χαρακτηρίζει το όλο εγχείρημα. Αντί να αποτελεί ένα εφαλτήριο για την ανάπτυξη της οικοδομής – και μάλιστα της πράσινης- που τόσο έχει χτυπηθεί μέσα στα χρόνια της κρίσης, αποτελεί απλά ένα σύστημα διακίνησης χαρτιών από τα γραφεία των λογιστών στα γραφεία των μηχανικών που τελικά συσσωρεύονται στις τράπεζες χωρίς αποτέλεσμα. Η διαδοχική υποβολή αιτήσεων ανά περιοχή λόγω της αδυναμίας του συστήματος να δεχτεί ταυτόχρονα τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων αποτελεί βελτίωση στην οργάνωση αλλά και παραδοχή της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Παρ’ όλη την αναμόρφωση στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, ήδη παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα από το πρωί δημιουργώντας εκνευρισμό στους ενδιαφερομένους.

Η μορφή first come first serve, δηλαδή η επιλογή για συμμετοχή στο πρόγραμμα βάση της χρονικής σειράς καταχώρησης αποτελεί έκπληξη μια που εξ αρχής γνωρίζουμε ότι τα χρήματα προς διάθεση δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις ουσιαστικές ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ:

Γιατί δεν ορίσατε κριτήρια ποιοτικά για τον καταμερισμό των διαθέσιμων κονδυλίων στους δικαιούχους ώστε να βοηθηθούν τελικά αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη;
Έχετε σκεφτεί την αύξηση του προϋπολογισμού ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα παρουσιαστεί ιδιαίτερη κάλυψη του προβλεπόμενου ποσού από κονδύλια που τυχόν να μείνουν ανεκμετάλλευτα αλλού;

Αθήνα, 19-3-2018
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Καραγκούνης