11/04/2021 16:44

Ερώτηση Βελόπουλου για την ανάγκη ανέγερσης νέου σύγχρονου κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Οι σημερινές εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, στεγαζόμενες σε ένα παλιό κτήριο, στο κέντρο της πόλης και χωρίς εύκολη πρόσβαση, δεν διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή και υγιεινή παραμονή του προσωπικού εντός των χώρων τους. Το κτήριο, όπου στεγάζεται τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, που οφείλονται στην παλαιότητα του. Εδώ και 7 χρόνια, ξεκίνησε η προσπάθεια για ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου με οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου για την ανέγερση ενός σύγχρονου σχετικού κτηρίου. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν γνωρίζει κανείς στην περιοχή για κάποια εξέλιξη στο ανωτέρω θέμα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η διαδικασία για την ανωτέρω ανταλλαγή οικοπέδων, προκειμένου να μην χαθούν οι προθεσμίες των σχετικών με τις επί τούτου χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων, ώστε να καταστεί εφικτή η ανέγερση νέου κτηρίου για την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αγρινίου;

2. Υπάρχει πρόβλημα με την άνιση αντικειμενική αξία των δυο άνω αναφερόμενων οικοπέδων; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την επίλυση του σχετικού προβλήματος, ώστε μετά την σχετική διευθέτηση να προχωρήσει η ως άνω ανταλλαγή και ο Δήμος Αγρινίου να μπορέσει να αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο κτήριο για την Πυροσβεστική του Υπηρεσία;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ