12/04/2021 4:50

Εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

Με διευκρινιστική εγκύκλιο, για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2018, από τη Γραμματεία Οργανωτικού, παρέχονται διευκρινίσεις: 1. σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας της παρ. 1.2 του άρθρου 3 της Βασικής Εγκυκλίου των Εσωκομματικών Εκλογών και 2. σχετικά με τα ποσά που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις της Βασικής Εγκυκλίου, για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

1. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1.2 του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-3-2018 Εγκυκλίου, κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του Προέδρου της Ν.Ο. και της ΔΗΜ.Τ.Ο., έχουν τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και μέλη του Κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού.

Προς διευκόλυνση των μελών του Κόμματος που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ως άνω αξιώματα, παρατίθενται κατωτέρω ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία.

Ειδικότερα, έχουν κώλυμα εκλογιμότητας πρόσωπα που κατέχουν τη θέση του Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Περιφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Δημοτικών και Περιφερειακών Επιχειρήσεων και Εταιρειών και Προέδρου Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. Αντιθέτως, δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας πρόσωπα που κατέχουν τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας.

2. Παρατίθενται αμέσως κατωτέρω τα ποσά που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις της Βασικής Εγκυκλίου, για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ήτοι, α) ποσό 100,00 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της Ν.Ο., β) ποσό 50,00 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., γ) ποσό 30,00 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους της ΝΟ.Δ.Ε., και δ) ποσό 20,00 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενες/ ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση των ως ανωτέρω αναφερόμενων ποσών, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών: α. με το να καταφεύγουν στην ιστοσελίδα της παράταξης www.nd.gr, β. να ενημερώνονται αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία της Ν.Δ., Πειραιώς 62, 183 46 Μοσχάτο γ. να τηλεφωνούν στο: 210 94 44 357-358 ή δ. να αποστέλλουν από τον επίσημο ηλεκτρονικό λογαριασμό τους (mail), email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: organotiko@nd.gr. Τέλος, στην αιτιολογία της κατάθεσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, το αξίωμα για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα και τον Νομό ή τον Δήμο στον οποίο θέτουν υποψηφιότητα.

Εκ της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου