Ευρυζωνική πρόσβαση σε κάθε γωνιά της χώρας επιδιώκει η ΕΕΤΤ

Το πλάνο της προκειμένου κάθε νοικοκυριό της χώρας, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, να έχει δυνατότητας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με πραγματική ταχύτητα τουλάχιστον 4 Mbps θέτει σε εφαρμογή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του περιεχομένου παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας (ΚΥ).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρόταση της ΕΕΤΤ εναρμονίζεται με τις διατάξεις του νόμου 4727/2020, ο οποίος προβλέπει ότι όλοι οι καταναλωτές στη ελληνική επικράτεια έχουν πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε διατιθέμενη υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Στην πρόταση της ΕΕΤΤ ως υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ορίζεται η υπηρεσία με ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps και εγγυημένη 4 Mbps .

To κείμενο της διαβούλευσης επικεντρώνεται στα εξής κύρια ζητήματα:

Ανάλυση των διαθέσιμων υποδομών και προσδιορισμός των περιοχών, όπου η παροχή λειτουργικής ευρυζωνικής πρόσβασης προϋποθέτει ενεργοποίηση της ΚΥ
Εκτίμηση του κόστους για την αναβάθμιση υποδομών για την παροχή ΚΥ.
Κάλυψη ευλόγων αιτημάτων για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω της ΚΥ.
Προσιτότητα της ευρυζωνικής πρόσβασης που παρέχεται μέσω της ΚΥ.
Η προθεσμία για την αποστολή απόψεων και σχολίων λήγει στις 18 Ιουνίου και όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ υποβάλλει σχετική εισήγηση στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξειδίκευση του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας, τον ορισμό της υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα σχετικά αιτήματα, ώστε να θεωρούνται εύλογα και να ικανοποιούνται από τον πάροχο καθολικής υπηρεσίας.

cnn.gr