Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου “Η Μπαμπίνη στο διάβα των αιώνων”

Με ομόφωνη απόφαση της Οργανωτική Επιτροπής ορίστηκε η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, που αποτελείται από τους παρακάτω:

Τασούλη Κωνσταντίνα, συντονιστής της επιτροπής (εκπαιδευτικός).
Αποστολάκη Γλυκερία (εκπαιδευτικός).
Ζαγκότας Βασίλειος (εκπαιδευτικός).
Νάκος Κωνσταντίνος (εκπαιδευτικός).
Χρυσικού Ευφροσύνη (εκπαιδευτικός).

Σας υπενθυμίζουμε πως οι περιλήψεις των εισηγήσεων (έως 300 λέξεις) πρέπει να αποσταλούν στο παρακάτω e-mail μας μέχρι τις 30 Απριλίου 2022, καθώς και τα πλήρη στοιχεία τους σε ξεχωριστά αρχεία.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Αλέξανδρο Τσιμέρη στο e-mail: synedriobabinis@gmail.com ή στο τηλ. 6978698223.