Ιλιγγιώδεις οι ανείσπρακτες οφειλές στη ΔΕΥΑΜ!

ι ερωτήσεις των Ντίνου Γιαννόπουλου – Σπ. Διαμαντόπουλου στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο είναι οι εξής:

Σχετικά με τις εξοφλήσεις των υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους μέσω των διαταγών πληρωμής που οι τελευταίοι επιλέγουν (εργολάβοι, προμηθευτές κλπ ) θα θέλαμε να μας ενημερώσετε,
Εξαντλείτε τα ένδικα μέσα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία;
Συνοδεύονται οι εν λόγω υποχρεώσεις πάντα από βεβαιώσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας που πιστοποιούν τη δαπάνη ή σε ορισμένες από αυτές υπογράφουν μόνο οι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και συγκεκριμένα ο κ. Καρβέλης ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και ο κ. Σκαρμούτσος ως Πρόεδρος του ΝΠ Πνευματικού και Αθλητικού Κέντρου, στις περιπτώσεις που αφορούν το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο.
Αληθεύει ή όχι ότι οι ανείσπρακτες οφειλές στην ΔΕΥΑΜ αγγίζουν τα 8 εκ € όταν στα τέλη του 2014 ήταν περίπου 5εκ €; Τι έχετε να πείτε στους δημότες όταν σε μελλοντικό χρόνο, ιδιαίτερα στους συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αναγκαστούν να επωμιστούν μέρους του δημιουργούμενου χρέους λόγω της δικής σας πολιτικής;
κ. Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, πρόσφατα αναθέσατε με απόφασή σε προμηθευτή τη συντήρηση γηπέδων. Ποιος υπογράφει τη σχετική μελέτη-τεχνική περιγραφή η οποία αποτυπώνεται στην απόφαση με αριθμό 4089/11-12-2018. Σημειώνω ότι ακόμα μας χρωστάτε τα σχετικά στοιχεία για το θέμα που ζητήσαμε με αίτησή μας στις 23-10-2018.
Κων/νος Γιαννόπουλος

Σπύρος Διαμαντόπουλος

Δημοτικοί Σύμβουλοι Ι.Π. Μεσολογγίου