Κάλεσμα Για το Μουσείο Καπνού Αγρινίου

Η ΔΡΩ-Κίνηση Πολιτών για την Αιτωλοακαρνανία, θεωρώντας ότι η συγκέντρωση, τεκμηρίωση και προβολή υλικού για τον καπνό στο Αγρίνιο, το οποίο βρίσκεται διασπαρμένο στο διαδίκτυο και σε προσωπικά αρχεία, είναι μια πρωτοβουλία που θα διευκολύνει τον σχεδιασμό του Μουσείου Καπνού Αγρινίου, προχωρά στο πληθοποριστικό έργο (crowd-sourcing project) «Για το Μουσείο Καπνού Αγρινίου», με στόχο τη συλλογή σχετικών τεκμηρίων σε ψηφιακή μορφή, αξιοποιώντας μια από τις πιο πρωτοπόρες τάσεις στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.
Ο πληθοπορισμός είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας η οποία γνωστοποιείται μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης και συνίσταται στο να αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Στην περίπτωσή μας, στην ιστοσελίδα της ΔΡΩ (www.drw.gr) δημιουργήθηκε εφαρμογή στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αναρτήσει επωνύμως φωτογραφίες, έγγραφα, ιδιόχειρα σημειώματα κ.ά. σε υψηλή ανάλυση, παράλληλα με την τεκμηρίωσή τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα βασικό τεκμηριωμένο corpus από το οποίο θα μπορούσε να εκκινήσει ο σχεδιασμός της έκθεσης του Μουσείου Καπνού Αγρινίου.
Η προσπάθεια αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη του –τόσο παραμελημένου-καπνικού παρελθόντος της πόλης και φιλοδοξεί να λειτουργήσει σε συνέργεια με συναφείς πρωτοβουλίες συλλογικοτήτων, φορέων και προσώπων που θεωρούν ότι έχει φτάσει η στιγμή να γίνουν επιτέλους ουσιαστικές κινήσεις για τη δημιουργία ενός μουσείου που θα αποτυπώνει την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης.
Η ΔΡΩ μέσω του πληθοποριστικού έργου «Για το Μουσείο Καπνού Αγρινίου» απευθύνει κάλεσμα σε κάθε άτομο ή συλλογικότητα που διαθέτει υλικό για την καλλιέργεια, επεξεργασία, εμπορία καπνού στο Αγρίνιο να συμβάλει από τη θέση του σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να φανεί και στην πράξη ότι η τοπική κοινωνία ενδιαφέρεται για τη δημιουργία Μουσείου Καπνού. Το έργο «Για το Μουσείο Καπνού Αγρινίου», ένα πληθοποριστικό έργο από τους πολίτες για την τοπική κοινωνία, θα επιβεβαιώσει ότι το Μουσείο Καπνού, το κατεξοχήν μουσείο που θα προβάλει το ιδιαίτερο τοπικό πολιτισμικό κεφάλαιο, αποτελεί διεκδίκηση και επιταγή των πολιτών.
Όσοι συμπολίτες μας λοιπόν έχουν παρόμοιο υλικό μπορούν να το στέλνουν στο mail mouseio@drw.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση να αναφέρετε στο mail το ονοματεπώνυμο σας, διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο καθώς και πληροφορίες (τεκμηρίωση) για το θέμα που απεικονίζεται στη φωτογραφία που θα στείλετε. Στην ιστοσελίδα θα αναρτάται η τεκμηρίωση του θέματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο σας, σαν κατόχου του ψηφιακού ή και του αναλογικού αρχείου της φωτογραφίας (το τηλέφωνό σας και η διεύθυνση σας απαιτείται για την περίπτωση που απαιτηθεί επικοινωνία μαζί σας).
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ζητήσει κάποιος στο παραπάνω mail.