Μεσολόγγι: Αίτημα παράτασης υποβολής στο Leader αλιείας λόγω καιρικών καταστροφών

Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδ. 63 CLLD 21 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 Leader Aλιείας της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε

Δεδομένων των πρωτοφανούς έκτασης καταστροφών στις υποδομές των δημόσιων ιχθυοτροφείων, που σημειώθηκαν στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων κατά τις πρώτες πρωινές της 30ης Νοεμβρίου 2021 (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο), τα προς υποβολή επενδυτικά σχέδια των αλιευτικών συνεταιρισμών απαιτείται να αναμορφωθούν ως προς την φύση των έργων και τον προϋπολογισμό τους, ώστε σε αυτά να περιληφθούν επείγουσας ανάγκης παρεμβάσεις.

Βάσει των προαναφερθέντων, παρακαλούμε όπως χορηγήσετε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ από 10 Δεκεμβρίου έως την 15η Ιανουαρίου 2022. Η παράταση αυτή ουδόλως θα επηρεάσει την ολοκλήρωση των έργων, η υλοποίηση των οποίων είναι ζωτικής σημασίας, στις προθεσμίες που προβλέπονται από την πρόσκληση. Έτσι και αλλιώς οι εργασίες προκειμένου να διασφαλισθεί η στοιχειώδης διαβίωση στα διβάρια και ότι μπορεί να σωθεί από την αλιευτική παραγωγή θα αρχίσουν άμεσα μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Θέμα: Καταστροφές οικίσκων, δρόμων πρόσβασης, ιχθυοφραγμών, ιχθυοσυλληπτικών και απόφραξη στομίων λόγω της πρωτοφανούς δριμύτητας κακοκαιρία στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού

Σας γνωρίζουμε ότι οξύτατης κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε την νύκτα και τις πρωινές ώρες της 30ης Νοεμβρίου σημειώθηκαν πρωτοφανείς καταστροφές στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού.

Σημειώθηκαν καταστροφές οικίσκων, δρόμων πρόσβασης, ιχθυοφραγμών, ιχθυοσυλληπτικών αποφράξεις στομίων καθώς και βυθίσεις αλιευτικών σκαφών. Προφανώς εξαιτίας των καταστροφών διέφυγε το σύνολο της αλιευτικής παραγωγής της επόμενης περιόδου περιλαμβανομένων και των χελιών που είχαν συλληφθεί την προηγούμενη μέρα και είχαν τοποθετηθεί στις ειδικές κλούβες που καταστράφηκαν.

Χαρακτηριστικά μετά από δύο ώρες πάλης με τα κύματα ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Διβάρι μισθωτή του ιχθυοτροφείου Βασιλάδι έγινε δυνατόν να ανασυρθεί μετά την ολική καταστροφή του οικίσκου διαμονής του.

Τις επόμενες μέρες και αμέσως μετά την υποχώρηση των νερών που έχουν υπερκαλύψει τις εγκαταστάσεις έκαστος συνεταιρισμός θα σας υποβάλει αναλυτική κατάσταση ζημιών. Είναι προφανές ότι οι συνέπειες από τις καταστροφές των υποδομών και τις διαφυγές των ψαριών είναι δραματικά οδυνηρές για την επιβίωση του συνόλου των μελών των συνεταιρισμών της λιμνοθάλασσας αλλά και των Ελευθέρων επαγγελματιών αλιέων που πλέον θα έχουν μηδενικό εισόδημα διαβίωσης.

Συνημμένα υποβάλλονται αρχικά μετεωρολογικά στοιχεία και πρώτες φωτογραφίες σε σημείο που ήταν δυνατή η πρόσβαση

Καταγραφές του μετεωρολογικού σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο κτήριο του Φορέα Διαχείρισης στο Αιτωλικό σε απόσταση 15-5 χλμ. από το μέτωπο της λιμνοθάλασσας καθώς και έκθεση πρόβλεψης της μετεωρολογικής υπηρεσίας της προηγούμενης μέρας για έκτακτα καιρικά φαινόμενα καθώς και αρχικές φωτογραφίες