Μεσολόγγι: Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήματος Καταγραφής Ζημιών σε Κύριες Κατοικίες που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 15-16 Οκτωβρίου 2021

Στα πλαίσια της ενημέρωσης ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου καλεί τους κατοίκους που επλήγησαν οι Κύριες Κατοικίες τους από τις πλημμύρες στις 15-16 Οκτωβρίου 2021, να υποβάλλουν αίτημα καταγραφής ζημιών, έως 16Νοεμβρίου 2021, από 8:00π.μ. ως 13:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν και να υποβάλλουν ταδικαιολογητικά τους στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και στοΚέντρο Κοινότητας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26313/63400 και26313/63431.