«Ναι» στη μεταφορά 2.000 τόνων απορριμμάτων από το Μεσολόγγι στην Πάλαιρο

Συνεδρίασε πριν λίγες μέρες το Διοικητικό Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας, που αφορά στη διαχείριση του ΧΥΤΑ Παλαίρου.

Κυρίαρχο θέμα ήταν η αποδοχή αιτήματος του δήμου Μεσολογγίου για την μεταφορά ποσοτήτων σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ της Παλαίρου, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν για άλλη μια φορά στον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου μετά και την πρόσφατη πυρκαγιά.

Το Δ.Σ. του συνδέσμου συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με παρόντες τους:

ΚΑΣΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Πρόεδρο Αναγκαστικού Συνδέσμου (Δ Σ Ακτίου-Βόνιτσας)

ΓΕΩΡΓΙΟ-ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Δήμαρχο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Δήμαρχο Δήμου Ξηρομέρου

ΓΕΡΟΛΥΜΟ ΣΩΤΗΡΙΟ Αντιδήμαρχο Δήμου Ξηρομέρου

ΤΣΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Σύμφωνα με το πρακτικό, καταγράφτηκαν οι παρακάτω απόψεις:

-Κασόλας Αθανάσιος: «Εγώ ως πρόεδρος εισηγούμαι αρνητικά στην αποδοχή αυτού του αιτήματος δεδομένου ότι δεν είναι δεσμευτικό το αίτημα. Εσείς ως μέλη μπορείτε να εκφράσετε την γνώμη σας ελεύθερα».

Μετά πήραν το λόγο τα μέλη του ΔΣ οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις:

-Αποστολάκης Γεωργ-Θεοδ : «Είναι θέμα αλληλεγγύης. Έχουμε υποχρέωση στο Δήμο Μεσολογγίου που μας εξυπηρετεί με την πολεοδομία. Ψηφίζω ναι. Ανήκουμε στον ίδιο ΦοΔΣΑ Αιτωλ/νίας. Διαφωνούμε με τις προηγούμενες αποφάσεις».

-Τσακάλης Κων : «Στα πλαίσια καλής συνεργασίας μας και για την πολεοδομία ψηφίζω παρών».

-Τριανταφυλλάκης Ιωαν : «Πάντα υπάρχουν θέματα και απρόβλεπτα γεγονότα. Για το συγκεκριμένο θέμα είμαι θετικός με την εν μέρει αντιμετώπιση του προβλήματος που ενέκυψε στο γειτονικό μας Δήμο και πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Επιπλέον η ποσότητα είναι μικρή και ψηφίζω ναι».
-Γερόλυμος Σωτ : Προκύπτει η ανωτέρα βία για τον όμορο Δήμο και ψηφίζω ναι.

Τελικά και κατά πλειοψηφία, το Δ.Σ. ενέκρινε την μεταφορά και εναπόθεση 2.000 τόνων ΑΣΑ από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου στον ΧΥΤΑ Παλαίρου.

Ακόμη, ορίζει το κόστος εναπόθεσης απορριμμάτων από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου στο ΧΥΤΑ Παλαίρου σε 40,00 € ανά τόνο και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Συνδέσμου 3ης Δ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας κ. Κασόλα να υπογράψει τη σχετική προγραμματική σύμβαση για αυτήν την απόφαση καθώς και για περαιτέρω ενέργειες προς υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Η έγκριση των όρων της Προγραμματικής θα ψηφισθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται.