Νέο πρόβλημα με την υδροδότηση του Δήμου Μεσολογγίου – Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ

Παρουσιάστηκε βλάβη στην τρίτη γεώτρηση, με συνέπεια να τεθεί εκτός λειτουργίας. Αύριο το πρωί θα ανασυρθεί η αντλία με γερανό και θα επισκευαστεί.

Επίσης συνεργεία της ΔΕΥΑΜ, εργάζονται από το Σάββατο για να συνδέσουμε και τον άλλο, χαλύβδινο αγωγό, με σωλήνες πολυαιθυλενίου, ώστε να αυξήσουμε την παροχή και την πίεση του δικτύου ύδρευσης.

Από αύριο βράδυ θα έχουμε βελτίωση και έως την Πέμπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Παρακαλούμε για την υπομονή σας και την περιορισμένη χρήση για να έχουν όλοι νερό.

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ