Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Παράταση συμβάσεων για φύλαξη και Σίτιση

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική Νομοθετική Ρύθμιση και απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανανεώνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων στη Φύλαξη και τη Σίτιση για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/03/2020. Επίσης με σχετική Απόφαση της 6ης ΥΠΕ ενισχύονται τα όρια του προϋπολογισμού για το 2019 με το επιπλέον ποσό των 477.000,00 €, που θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου (Προσλήψεις Επικουρικών Ιατρών, προσωπικού κλπ).