Εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικα Περί Δικηγόρων» δια μέσου της ιστοσελίδας του Συλλόγου, για να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, ότι την 28ην Νοεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και από ώρα 7.00 π.μ. μέχρι 19.00 μ.μ.,θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου, αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέας Διοικήσεως του Συλλόγου μας (Προέδρου και τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), στη δε περίπτωση επαναλήψεώς των, την επομένη Κυριακή (5 Δεκεμβρίου 2021), στον ίδιο τόπο και κατά το αυτό χρονικό διάστημα (από 7 π.μ. ως 7 μ.μ. άρθρο 108 Κ.Δ) και προσκαλεί, όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους σ’ αυτόν, μέχρι την 31ην Οκτωβρίου 2021 και μέχρι την 15ην ώρα στα γραφεία του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΪΣΙΟΣ