ΟΑΕΔ: Νέα προκήρυξη για πρόσληψη 3.000 πτυχιούχων στο Δημόσιο

Καθαρές αποδοχές ανάλογες με αυτές που λαμβάνουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι στο δημόσιο με πτυχίο ΤΕΙ η ΑΕΙ (940-1040 ευρώ μεικτά το μήνα), θα λάβουν για ένα χρόνο, άλλοι 3.000 άνεργοι επιστήμονες που θα προσληφθούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς τους με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Οι άνεργοι επιστήμονες θα προσληφθούν μέσω ενός νέου ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ, η προκήρυξη του οποίου θα εκδοθεί τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ την όλη διαδικασία των προσλήψεων όσον αφορά τη νομιμότητα και την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας θα εποπτεύει το ΑΣΕΠ.. Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης των 3.000 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ σε φορείς του δημοσίου, αποτελεί συνέχεια ανάλογου προγράμματος που προκηρύχθηκε πέρυσι και αφορούσε την πρόσληψη 5.500 πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας 22-29 ετών με σύμβαση εργασίας ενός έτους στο δημόσιο. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής 15.000 άνεργοι επιστήμονες. Όμως παρά την υψηλή συμμετοχή δεν καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου οι 5.500 θέσεις πτυχιούχων που είχαν προκηρυχθεί καθώς σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι απέφυγαν να δηλώσουν με την αίτησή τους τις θέσεις εργασίας που είχαν προκηρυχθεί για ασφαλιστικά ταμεία και τον ΟΑΕΔ και οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση των πολιτών η την έκδοση και απονομή νέων συντάξεων.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις κατανομής ανά υπουργείο

Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας στον ΟΑΕΔ, ετήσιο οικογενειακό η ατομικό εισόδημα, ιδιότητα δικαιούχου ΚΕΑ, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι ) που καθόρισε παλαιότερη απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, θα προκηρυχθεί και το νέο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο θα αφορά την πρόσληψη για 12 μήνες 3.000 πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας 22-29 ετών. Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν για ένα χρόνο σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υγείας κ.λ.π.), και θα λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές ανάλογες με αυτές ενός νεοπροσλαμβανόμενου μόνιμου πτυχιούχου υπαλλήλου στο δημόσιο. Έτσι οι μεν πτυχιούχοι των ΤΕΙ θα λαμβάνουν από 940-1090 ευρώ μεικτά το μήνα(ανάλογα εάν διαθέτουν επιπλέον μεταπτυχιακό η διδακτορικό τίτλο),ενώ οι πτυχιούχοι ΑΕΙ 1040-1140 μεικτά το μήνα(ανάλογα επίσης εάν διαθέτουν μεταπτυχιακό η διδακτορικό τίτλο σπουδών).Τέλος η προκήρυξη των 3.000 θέσεων εργασίας στο δημόσιο θα αφορά ειδικότητες πτυχιούχων, όπως αγγλικής φιλολογίας, αγρονόμων, τοπογράφων, αρχιτεκτόνων, μεταφραστών, κλινικών ψυχολόγων, δασκάλων, δασολόγων, δασοπόνων, δημόσιας υγείας, γυμναστών, φιλολογίας, χημικών, πληροφορικής, γεωπόνων, βιολόγων, επικοινωνίας, ιστορίας κ.λ.π.

newpost.gr