Π. Παπαδόπουλος: Διπλή ένταξη έργου και απευθείας ανάθεση έργου χωρίς άλλη προσφορά από το δήμο;

“Σήμερα, 29/9/2021, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος – χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ως όφειλε και είχε αναλάβει δέσμευση – δίνει συνέντευξη τύπου με θέμα «Οι τραγικές επιπτώσεις της προηγούμενης θητείας στη λειτουργία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου / Δημοσιοποίηση ελέγχων και πορισμάτων».

Αν κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να αγνοήσουμε το θεσμικό ατόπημα – που για άλλη μια φορά διαπράττει – χάριν της ουσίας του θέματος, οφείλουμε να πούμε δημόσια ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό. Αλλά τώρα με το Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχολούμαστε; Έχει ο καιρός γυρίσματα όμως κ. Δήμαρχε…

Επειδή οι όροι «διαφάνεια» και «ενημέρωση» – που κάποιοι έκλειναν σε όλες τις πτώσεις προεκλογικά – αναζητούν το πραγματικό τους περιεχόμενο, ιδού ένα (1) νέο κατόρθωμα της Δημοτικής Αρχής:

Το έργο που αφορά «Εργασίες επισκευής χώρων υγιεινής (WC) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου» με την αριθ. 4/201/8-9-2021 απόφασή του ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής προέβη σε απευθείας ανάθεση – έναντι ποσού 24.677,88 ευρώ με μία προσφορά – ανακοινώθηκε ότι εντάχθηκε και στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ως «Ανακατασκευή των υπαρχόντων WC και δημιουργία νέου WC»! Το πρόγραμμα θα διαθέσει 89.900,00 ευρώ για χώρους υγιεινής στα σχολεία του Δήμου και 31.100,00 ευρώ για ράμπες ΑΜΕΑ.

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, οφείλετε ΑΜΕΣΑ να δώσετε εξηγήσεις αφ’ ενός μεν για την διπλή ένταξη του εν λόγω έργου και αφ’ ετέρου δε για την απευθείας ανάθεση, χωρίς δεύτερη προσφορά, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται στην αριθ. 37/2021 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση είστε εκτεθειμένοι όταν στα λόγια μιλάτε για διαφάνεια και στην πράξη καταστρατηγείτε όσα επαγγέλλεσθε…

Για να δούμε εάν οι εξηγήσεις σας θα είναι επαρκείς ή θα λάβουμε απάντηση τον κόκκινο Μάη…”