20/06/2021 6:28

Π. Παπαδόπουλος: Άμεσα κίνητρα σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου και υποστήριξη των εμβολιαστικών γραμμών

Ανακοίνωση του Πάνου Παπαδόπουλου:

Η μάχη κατά της πανδημίας καλά κρατεί. Το εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου μας λειτουργεί πλέον με υποδειγματικό τρόπο, παρότι η υποστήριξη οκτώ (8) εμβολιαστικών γραμμών είναι πολλές φορές πέρα και πάνω από τις αντοχές των εργαζομένων.

Η αρνητική εξέλιξη ένταξης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σε περιοχή πολύ αυξημένου κινδύνου με σοβαρό αυστηρό γενικό lockdown, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση.

Ήρθε η ώρα της πράξης για την οικονομική –πέραν της ηθικής- στήριξης του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού που οι αντοχές του τείνουν να εξαντληθούν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Την καταβολή ενός (1) επιπλέον μισθού στο σύνολο του προσωπικού όλων των Νοσηλευτικών μονάδων.
Την ένταξη των Νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Τον διπλασιασμό της αμοιβής του πάσης φύσεως προσωπικού που συμμετέχει στους εμβολιασμούς (Νοσηλευτικό, Διοικητικό κ.λ.π.) καθώς και τον υπολογισμό ως ενεργού εφημερίας όλων των Ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ήρθε η ώρα να εισακουσθούμε, γιατί και η πανδημία είναι παρούσα και οι εμβολιασμοί θα συνεχισθούν επί μακρόν!

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αν. Διοικητής του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου»