Παρεμβάσεις – Απόψεις

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: 112.000 ευρώ αναθέσεις με “διαπραγμάτευση” από τον “αδέκαστο” σε δύο (2) εργολάβους με έκπτωση 1% και 5%!

Ο “αδέκαστος” πρώτος πολίτης του Δήμου κ. Καραπάνος, αφού “άδειασε” μεγαλοπρεπώς τον Πρόεδρο του Πνευματικού… »

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: 99 δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τις πλημμύρες της 21ης και 22ης Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο μας

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για οικονομική αποζημίωση δικαιούχων από ζημιές που υπέστησαν συμπολίτες μας… »