22/01/2021 17:46

Προχωρούν οι εργασίες του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δήμο Θέρμου

Επίσκεψη σήμερα στο έργο « Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου Δήμου Θέρμου» προϋπολογισμού 180.000ευρώ.
Το κτίριο κατασκευάστηκε με την μέθοδο της προκατασκευής και έχει εξωτερικές διαστάσεις 14,50×8,00μ. ,περιλαμβάνει δύο χώρους αποδυτηρίων για αθλητές, αποδυτήριο διαιτητών, αποδυτήριο ΑμεΑ, ιατρείο και αποθήκη.
Περιγραφή χώρων
α) Μέσα από έναν ημιυπαίθριο χώρο διαστάσεων 7,80×1,90 μ. γίνεται η είσοδος προς τους χώρους των αποδυτηρίων και το ιατρείο:
– Αποδυτήρια ομάδων: χώρος ένδυσης και απόδυσης 6,02×2,74 μ. (16,49 μ², χώρος ικανός να εξυπηρετήσει 15 αθλητές σε κάθε αποδυτήριο), ενιαίος χώρος 2,00×3,27 μ. με έξι ντους και δύο wc με κοινό προθάλαμο συνολικών διαστάσεων 2,06×3,27 μ.
– Αποδυτήριο διαιτητών: χώρος ένδυσης και απόδυσης 2,00×4,36 μ. (8,72 μ², χώρος ικανός να εξυπηρετήσει 7 άτομα), ένα wc και ένα ντους.
– Αποδυτήριο ΑμεΑ: χώρος συνολικής διάστασης 2,16×3,27 μ., κατάλληλα εξοπλισμένος.
– Ιατρείο: χώρος συνολικής διάστασης 3,66×3,27 μ., με ένα wc.
β) Απ’ ευθείας από τον υπαίθριο χώρο γίνεται η είσοδος της αποθήκης, συνολικής διάστασης 3,27×1,40 μ.
γ) Το καθαρό ύψος των χώρων είναι τουλάχιστον 2,65 μ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !