Πρόεδρος Αιτωλικού: Προσοχή στην απόθεση εύφλεκτων υλικών εντός των κάδων απορριμμάτων

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιτωλικού Γιώργος Γένδουλας απευθυνόμενος προς τους πολίτες εφιστά την προσοχή στην απόθεση εύφλεκτών υλικών (υπολείμματα τζακιών ή σομπών).

Η χρήση των κάδων απορριμμάτων είναι απαγορευτική καθώς -εκτός από την καταστροφή τους- υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.