Προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης βλάβης στην ύδρευση του Μύτικα

Αύριο το πρωί Τετάρτης, λόγω απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ Μύτικα, υπάρχει πιθανότητα διακοπής του νερού μετά τις 09:00 π.μ.