11/04/2021 15:28

Ψήφισμα για το Πανεπιστήμιο Αγρινίου από τον Όμιλο «Κωσταντίνος Χατζόπουλος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού και Λογοτεχνικού Ομίλου «Κωσταντίνος Χατζόπουλος», με έδρα το Αγρίνιο, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την πρόταση «Στρατηγικού Σχεδιασμού» της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία κινείται προς την κατεύθυνση συγκεντρωτισμού και αποδυνάμωσης των περιφερειακών Σχολών του Πανεπιστημίου, μεταξύ αυτών και των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη μας.

Ο Όμιλός μας υποστηρίζει την ενίσχυση και την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών Τμημάτων που λειτουργούν στο Αγρίνιο, θεωρώντας απαραίτητη την ύπαρξη πανεπιστημιακής κοινότητας στη μεγάλη πόλη του Αγρινίου, ως πολύτιμου παράγοντα πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Εξάλλου, το παράδειγμα των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας(Βόλος), Πελοποννήσου(Τρίπολη), Δυτ. Μακεδονίας(Κοζάνη) με το πλούσιο ερευνητικό τους έργο και τη γόνιμη παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες προσφέρει ακλόνητα επιχειρήματα υπέρ της βιωσιμότητας των Πανεπιστημιακών Σχολών και στην πόλη μας.