12/04/2021 3:02

Ψηφίστηκε χθες ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αμφιλοχίας για το οικονομικό έτος 2021

Ψηφίστηκε χθες ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αμφιλοχίας για το οικονομικό έτος 2021. Ο προϋπολογισμός καταρτίσθηκε με υπευθυνότητα και διαφάνεια, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με ρεαλισμό και ακρίβεια και ανταποκρίνεται πλήρως στα οικονομικά δεδομένα του Δήμου.
Είναι ρεαλιστικός, υλοποιήσιμος και ισοσκελισμένος με εγγεγραμμένα έσοδα και δαπάνες ύψους 21.444.638,15€
Πιο αναλυτικά:
ΕΣΟΔΑ 2021
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.479.264,80€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.941.184,82€
ΕΣΟΔΑ (Π.Ο.Ε.) 369.144,19€
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 6.868.440,19€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.886.205,92€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.900.397,57€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.444.638,15€
ΕΞΟΔΑ 2021
ΕΞΟΔΑ 7.109.734,44€
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.702.870,48€
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5.570.808,56€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 61.224,67€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.444.638,15€
Ο Προϋπολογισμός του 2021 είναι ένας προϋπολογισμός, ορθολογικά μελετημένος, περιλαμβάνει προμήθειες νέων εξοπλισμών αλλά και κατασκευές έργων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Μέσα στο δύσκολο και ρευστό περιβάλλον, λόγω της πανδημίας, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους δημότες μας
Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας, πολύτιμους συνεργάτες μας, που με συνέπεια, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, τους τελευταίους δύο μήνες, συνέδραμαν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του προϋπολογισμού.