“Ανάγκη ενίσχυσης του Ταχυδρομικού Καταστήματος στο Θέρμο”

Επίκαιρη ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς κατέθεσαν οι Βουλευτές της «Ελληνικής Λύσης» Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας με την οποία διατυπώνουν την ανάγκη ενίσχυσης και συνέχισης της λειτουργίας του τοπικού Ταχυδρομικού Καταστήματος στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Στην Ερώτηση απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο οποίος σχετικά με την ενίσχυση του καταστήματος με έμψυχο δυναμικό γνωστοποίησε ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου, για τα ΕΛΤΑ για τα έτη 2020-2021. Σημειώνεται πάντως ότι σχετικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα που συμπεριλαμβάνονται στην Ερώτηση των Βουλευτών, παρέπεμψε στα συνερωτώμενα Υπουργεία (Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών & Μεταφορών) τα οποία είναι αρμόδια να απαντήσουν.

Ακολουθεί η ερώτηση των βουλευτών:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ανάρτηση σε σελίδα του διαδικτύου, την ενίσχυση του Ταχυδρομικού Καταστήματος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας ζητά με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο, του ομώνυμου Δήμου. Το Ταχυδρομικό κατάστημα στο Θέρμο, που ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 3 Ιουλίου 1882, το 2022, συμπληρώνει 140 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Το Ταχυδρομείο είναι αναντίρρητη ανάγκη να παραμείνει στο Θέρμο, γιατί εξυπηρετεί πάνω από 40 χωριά και οικισμούς της ορεινής Τριχωνίδας, ορισμένα και εκτός του Δήμου.

Εξυπηρετεί κάθε είδους ανάγκη (εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, είσπραξη τελών, πληρωμή κάθε είδους συντάξεων ΙΚΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΑ, ΟΓΑ κ.α.) εκατοντάδων ηλικιωμένων, αλλά και ατόμων που είναι μέλη ευπαθών ομάδων και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Εκτός των άλλων, το εν λόγω Ταχυδρομείο, με τις καθημερινές του συναλλαγές, συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής, οικονομικής, αγροτικής και τουριστικής ζωής του τόπου. Είναι ένα μεγάλο ανοιχτό παράθυρο «πνοής» και επικοινωνίας της περιοχής με τον υπόλοιπο κόσμο, εντός και εκτός της Ελλάδας, ικανοποιώντας πολλές μικρές και μεγάλες ανάγκες των πολιτών που το εμπιστεύονται.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.    Προτίθεσθε, έστω και την εσχάτη ώρα, να παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοπρεπή λειτουργία και στελέχωση του Ταχυδρομικού Καταστήματος του Δήμου Θέρμου της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστέρησης στην διανομή της αλληλογραφίας, των εντύπων και των δεμάτων στην περιοχή δικαιοδοσίας του, καθώς, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποχώρησης τριών (3) υπαλλήλων του με το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου και οι εναπομείναντες υπάλληλοι δεν επαρκούν για να εξυπηρετούν ολόκληρο τον εν λόγω Δήμο και τα γύρω χωριά;

2.    Προτίθεσθε να προβείτε στην τοποθέτηση εντός του ανωτέρω ταχυδρομείου ενός αυτόματου μηχανήματος συναλλαγών με μετρητά, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και με ταχύτητα οι συναλλασσόμενοι κάτοικοι της περιοχής, επισκεπτόμενοι το εν λόγω Ταχυδρομείο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η απάντηση του Μάκη Βορίδη:

Σε απάντηση της με αριθ. 6763/24.5.2021 ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Ελληνική Λύση»,κ.κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, με θέμα: «Ανάγκη ενίσχυσης και συνέχισης της λειτουργίας του τοπικού Ταχυδρομικού Καταστήματος στο Θέρμο της Αιτωλοακαρνανίας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

H αρμοδιότητα του Υπουργείου μας εξαντλείται στην έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4622/2019 περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Ειδικά ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2020, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του ως άνω νόμου, έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-7 του Ν.4590/2019, ως ίσχυσαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 4622/2019.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δεν έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου, για τα ΕΛΤΑ για τα έτη 2020-2021.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 4758/4-12-2020, οι προσλήψεις προσωπικού αορίστου και ορισμένου στον εν λόγω φορέα διενεργούνται χωρίς την έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο Υπουργός
Μαυρουδής Βορίδης