12/04/2021 3:05

Σημαντικές προμήθειες για το δήμο Αγρινίου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Στην έγκριση της αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου με το ποσό των 400.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ προχώρησε χθες το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή & συνοδευτικού εξοπλισμού.

Για το Δήμο Αγρινίου το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στις 400.000,00€.
Ο τύπος των υπό προμήθεια μηχανημάτων, μετά από μελέτες των αρμοδίων Υπηρεσιών έχει ως ακολούθως:
1. Γεωργικός Ελκυστήρας ισχύος τουλάχιστον 130 hp και βάρους τουλάχιστον 5 tn και Πλευρικού Ανεξάρτητου Υδραυλικού Καταστροφέα με Τηλεσκοπικό Βραχίονα μήκους 5 m. Ενδεικτικός Π/Υ: 130.000 €, με ΦΠΑ
2. Compact αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 5 m3. Ενδεικτικός Π/Υ: 174.000 €, με ΦΠΑ
3. Ελαστικοφόρος εκσκαφέας, ισχύος τουλάχιστον 170 hp, με βραχίονα για βάθος εκσκαφής τουλάχιστον 6 m. Ενδεικτικός Π/Υ: 186.000 €, με ΦΠΑ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των μηχανημάτων ανέρχεται σε 490.000 € εκ των οποίων 400.000 χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και οι 90.000 € με ίδιους πόρους.

265.000€ για τις παιδικές χαρές
Επιπλέον το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου προχώρησε και στην αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση του ποσού 265.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

agrinioculture.gr