Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου: Ευχαριστίες στον Αντιδήμαρχο Βασίλη Φωτάκη

Εκφράζουμε τις θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου κύριο Βασίλειο Φωτάκη, για τη δωρεάν διάθεση τετραδίων, προκειμένου να τα προμηθευτούν τα παιδιά των μελών μας.

Κατόπιν τούτου καλούμε τα μέλη μας των οποίων τα παιδιά φοιτούν στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να προσέλθουν στα γραφεία μας για την παραλαβή.