Συστάθηκε η Δ.Ε. των πτυχιούχων μηχανικών Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αιτωλοακαρνανίας

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 14 & 15 Νοεμβρίου 2021, οι εκλεγέντες σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. προσκλήθηκαν από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο Ιωάννη Κατσίνα.

Συγκεκριμένα, συνεδρίασαν την Τέταρτη 17 Νοέμβριου 2021 , όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 του καταστατικού μας και αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία με ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Λάμπρου
ΓΡΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
ΜΕΛΗ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδων
ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου