17/04/2021 0:04

Τα χρήματα που παίρνουν οι Δήμοι της Αιτωλ/νίας από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το Τέλος Διαφήμισης

To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.
Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 135.800,00
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 36.780,00
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 33.960,00
ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19.000,00
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60.000,00
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 51.270,00
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 26.090,00