Τεχνητή Νοημοσύνη: Εμπιστοσύνη στη τεχνολογία και οικονομική ευημερία

“Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει αξιόπιστες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης που εξαλείφουν προκαταλήψεις και διακρίσεις και εξυπηρετούν το κοινό καλό, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας καθώς και τη συνεισφορά τους στην οικονομική ευημερία”, δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Ντράγκος Τουντοράκε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τρεις εκθέσεις που περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχυθούν τα ηθικά πρότυπα, η καινοτομία, και η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι κανόνες πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικοί. Η έκθεση προτείνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η ασφάλεια και η λογοδοσία, αλλά και τον τρόπο πρόληψης των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. “Ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής”, δήλωσε ο εισηγητής Ιμπάν Γκαρθία ντελ Μπλάνκο.

Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε επίσης μια έκθεση σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα, ζητώντας την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι κοινωνικές, πολιτιστικές προκαταλήψεις ή οι προκαταλήψεις με βάση το φύλο.

real.gr