Τι απαντά το Υπ. Υποδομών στην “Ελληνική Λύση” για τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της παράκαμψης Αγρινίου

Λαμβανομένης υπόψη της αποκλειστικής αρμοδιότητας της οικείας Περιφέρειας για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των εργασιών αντιπλημμυρικής θωράκισης των έργων της ευρύτερης περιοχής της παράκαμψης Αγρινίου, όπου εντάσσονται συγκεκριμένα οι περιοχές Κεφαλόβρυσο-Χρυσοβέργι- Α/Κ Χαλικίου-Α/Κ Αγγελοκάστρου στις οποίες περιλαμβάνονται και τα ρέματα Χρυσοβεργίου (ανατολικό και δυτικό), έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ1.1/οικ/6695/17.09.2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, έχει δοθεί στον ανάδοχο Εντολή Συμπληρωματικών εργασιών δυνάμει του άρθρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Σ.Π.) για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού.

Επίσης έχει κατατεθεί προς έγκριση ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων και αναμένεται η έναρξη των εργασιών μετά την έγκρισή του.